De Vier Voetige Bende

Naam
E-mail adres en mobiel nummer
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld

Honden uitlaten regels Gemeente Delft

Informatiebron; http://www.delft.nl/Gemeenteloket/h/Honden_uitlaten_en_hondenpoep

Een hond is voor velen onmisbaar gezelschap, maar hij kan ook voor irritatie zorgen. Zo zorgt hondenpoep bijvoorbeeld voor veel overlast. Zeker op trapvelden, bij speelplaatsen en in parken. De gemeente heeft daarom twee belangrijke regels opgesteld:

 • honden moeten aan de lijn
 • als hondenbezitter moet u de poep van uw hond opruimen.

Een uitzondering zijn de uitrenvelden. Hierop mag de hond loslopen (maar u moet wel zélf de hondenpoep opruimen). De renvelden zijn herkenbaar aan de speciale borden. Het zakje met de uitwerpselen kunt u in iedere afvalbak of ondergrondse container voor grijs afval deponeren. De gemeente plaatst geen speciale hondenpoepbakken bij hondenuitrenvelden.

Als u overlast heeft van honden in uw buurt, kunt u dit melden. De gemeente ruimt de hondenpoep niet voor u op, maar onze handhavers kunnen in een bepaalde periode controlerondes maken in uw buurt. Als zij een eigenaar op heterdaad betrappen, kunnen ze bekeuren voor hondenpoep en loslopende honden waar het niet mag. Ook plaatst de gemeente geen borden "verboden voor honden", ook niet op verzoek.

In de volgende wijken liggen de renvelden en uitlaatstroken:

 

Regels voor het uitlaten Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag; Gepubliceerd: 24 augustus 2009 Laatste wijziging: 04 mei 2012                                 Informatiebron: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Regels-voor-het-uitlaten-van-honden-en-het-opruimen-van-hondenpoep.htm

Honden spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Vooral als gezelschapsdier, maar ook als jachthond, bewaker, opsporingshond en blindengeleidehond. Om in Den Haag te zorgen voor een plezierige woon- en leefomgeving voor mensen en dieren, geldt er een aantal regels voor hondenbezitters.

Aanlijnen

Is uw hond aangelijnd? Dan mag uw hond meewandelen door de hele stad. Behalve in gebieden waar honden niet zijn toegestaan. Honden mogen bijvoorbeeld niet op kinderspeelplaatsen en speel- en ligweiden komen. Er zijn ook gebieden waar u uw hond mag laten loslopen. Alle gebieden worden aangegeven met borden. Overigens is het in de hele stad, dus ook in de losloopgebieden, verplicht hondenpoep op te ruimen.

Losloopgebieden

Wilt u precies weten waar in uw stadsdeel de hond los mag lopen?

Bekijk dan de kaarten met de hondenuitlaatplekken per stadsdeel

Opruimplicht hondenpoep

In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te ruimen. Ook in losloopgebieden, uitrengebieden en op het strand. Zo blijft Den Haag schoon. U bent als hondenbezitters altijd verplicht om een opruimmiddel bij u te hebben. Zoals papieren of plastic (poep)zakjes of een schepje. U kunt de poep vervolgens in een hondenpoepbak of een normale afvalbak werpen. Hondenpoepbakken in uw buurt kunt u aanvragen via het product Hondenpoepbakken aanvragen.

Alleen (visueel) gehandicapte mensen met een blindengeleidehond of gehandicaptenhond hebben geen opruimplicht voor hondenpoep.

Boetes

De gemeentelijke handhavingteams en de politie controleren de regels voor aanlijnen van uw hond en het opruimen van hondenpoep. De kosten van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie.

 

Hondenbeleid Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Pijnacker-Nootdorp; gepubliceerd op 22-10-2010                      

Informatiebron: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/321/Hondenbeleid

Overlast door hondenpoep behoort voor velen tot de grootste ergernissen. Hondenbezitters kunnen die ergernis wegnemen door zich aan de regels voor het uitlaten van honden te houden.

Opruimverplichting

Wie een hond uitlaat, moet er binnen de bebouwde kom voor zorgen dat er geen hondenpoep achterblijft. Degene die de hond uitlaat moet altijd iets bij zich hebben om de poep op te ruimen. Ook op uitrenterreinen moet de hondenpoep worden opgeruimd.

Aanlijnen

In de gehele gemeente Pijnacker-Nootdorp moeten honden altijd aangelijnd zijn, behalve op uitrenterreinen of andere duidelijk aangewezen terreinen.

Uitrenterreinen

Uitrenterreinen zijn aangeven met groene bordjes met daarop de tekst "Uitrenterrein: hond mag los, opruimen moet". Voor een overzicht van alle uitrenterreinen kijkt u in de folder Informatie voor de hondenbezitter (PDF 0,8 MB).

Niet op sport- en speelterreinen

Honden mogen niet komen op of in kinderspeelplaatsen en speelweides, openbare sportvelden, enz. De locatie zijn aangegeven met rode bordjes met de tekst: "Verboden voor honden".

Identificatie

Honden moeten een duidelijk identificatiemerk dragen, zoals een chip of hondenpenning, met daarop de gegevens van de eigenaar.

Hondenbelasting

Iedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Het maakt voor de hondenbelasting geen verschil of uw hond groot of klein is en of hij wel of niet op straat komt. Meer informatie vindt u op de pagina hondenbelasting.

Controle regels

Handhavers van de gemeente controleren de naleving van de regels. Zij mogen vragen naar uw identiteitsbewijs, als dat nodig is. Gemeentelijke handhavers zijn bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) en zijn bevoegd om overtreders te bekeuren.

Meer informatie

Met vragen over het hondenbeleid of de afvalbakken en met suggesties voor uitrenterreinen kunt u terecht bij Rob Warringa, telefoonnummer 14 015. U kunt voor uw vragen ook terecht op het centrale Meldpunt Wijkbeheer.

 

De Regels voor hondenbezitters

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland; Informatiebron: http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/regels-voor-hondenbezitters_3492/

Honden zijn als huisdier niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Ook in Midden-Delfland hebben veel honden een baasje gevonden. Echter, hoe groter het aantal honden, hoe meer kans op overlast. Om overlast zo veel mogelijk te beperken zijn er regels opgesteld, waaraan hondenbezitters zich moeten houden. Toch komen er jaarlijks nog steeds veel klachten over hondenpoep binnen.

Verscherpt toezicht op regels voor mensen die honden uitlaten

Omdat het geven van een waarschuwing en het wijzen op de verantwoordelijkheden nog niet tot vermindering van de overlast heeft geleid, is besloten het toezicht aan te scherpen en handhavend op te treden. Dit houdt in dat de opsporingsambtenaar scherper zal controleren op het ongeoorloofd achterlaten van uitwerpselen en het los laten lopen van honden. Bij een overtreding wordt aan de overtreder een boete opgelegd. Voor het los laten lopen van een hond bedraagt de boete € 50,00 en voor het niet direct opruimen van hondenuitwerpselen € 75,00. Daarnaast kan er voor het niet kunnen tonen van het legitimatiebewijs een proces-verbaal worden opgemaakt.

Aanlijngebod

In Midden-Delfland geldt op grond van artikel 2.4.17 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een aanlijngebod voor honden. Dit betekent dat een hond buiten de uitlaatgebieden/-strook alleen aangelijnd op de openbare weg mag lopen.

Opruimplicht hondenpoep

Overlast door hondenpoep wordt door iedereen als een groot probleem ervaren. Hondenbezitters kunnen er veel aan doen om dit probleem tot een minimum te beperken. Elke hond is goed te trainen en zindelijk te maken. Op diverse locaties in de gemeente zijn afvalbakken geplaatst waar de eigenaar/houder van de hond de uitwerpselen kan deponeren. Het college heeft de bebouwde kommen van de gemeente aangewezen als plaatsen waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de hond niet op openbaar terrein poept. In dit geval is de eigenaar of houder van de hond verplicht de uitwerpselen op te ruimen. De gemeente heeft op diverse locaties hondentoiletten geplaatst of locaties aangewezen waar de honden hun behoefte mogen doen en waar de houder van de hond niet verplicht is de uitwerpselen op te ruimen. Om te voorkomen dat er na het opruimen ongewenste resten van de uitwerpselen achterblijven, is het uitlaten van honden niet toegestaan op ‘verboden locaties’ (zoals kinderspeelplaatsen, trapveldjes, begraafplaatsen e.d.). Buiten de bebouwde kom geldt dat de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat zijn hond niet zijn behoefte doet:

 • op een gedeelte van de weg, dat bestemd is voor voetgangers of mede hiervoor bestemd is;
 • op een voor het publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide.

De strafbaarheid van de overtreding vervalt wanneer de uitwerpselen onmiddellijk worden opgeruimd. Bovenstaande geldt niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is.

Aangewezen uitlaatgebieden en hondentoiletten

Met de aangewezen uitlaatgebieden wil de gemeente de hondenbezitters enigszins tegemoet komen. In de uitlaatgebieden heeft een hond immers vrij spel. Het fijne voor een hond is dat hij vrij mag loslopen en het gemak is dat, wanneer de uitwerpselen geen hinder kunnen vormen voor andere recreanten, de uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd. Uiteraard blijft de eigenaar of begeleider van een hond verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar hond. Vrij spel wil natuurlijk niet zeggen dat de hond niet meer in de gaten gehouden hoeft te worden en dat de hond anderen tot last mag zijn.

Locaties uitlaatgebieden

De uitlaatgebieden in onze gemeente komen voor in recreatiegebied Het Kraaiennest, nabij het dorp De Lier, en in de dorpen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. De uitlaatgebieden in de bebouwde kom van Maasland zijn te vinden in de buurt van: de Eerstelijns, de Baanderheer (in het sport- en recreatiepark ter hoogte van de paardenbak) en in het Maaslandse bos. De uitlaatgebieden in Schipluiden zijn te vinden in de buurt van: de Zouteveenseweg/ Keenenburgweg, het gebied nabij sportpark Keenenburg (ter hoogte van hoofdveld MVV Schipluiden), en de van Gentsingel/Holierhoek. De uitlaatstrook bij Den Hoorn is te vinden nabij: de Zuydhoornseweg (Ov tracé) achter de Boomkwekerij (grasstrook langs het fietspad).

Locaties hondentoiletten

In Schipluiden en Den Hoorn zijn op diverse plaatsen hondentoiletten aanwezig, waarbij op diverse plaatsen afvalbakken zijn geplaatst waarin uitwerpselen kunnen worden gedeponeerd van honden die buiten het hondentoilet hun behoefte hebben gedaan. De hondentoiletten zijn in de bebouwde kom op de volgende locaties te vinden:

Schipluiden

 • Parkgebied Rozemarijn
 • Aak
 • H.K. Pootplein
 • Schouw
 • Hoek Keenenburgweg / Holierhoek
 • Dorpsstraat /hoek Westlander
 • Paulus Beelaertslaan
 • Holierhoek
 • Windrecht
 • Vlaardingsekade / Burgemeester Van Gentsingel
 • Burgemeester Van Gentsingel (nabij de peuterspeelzaal)
 • Leeuwerikplantsoen

Den Hoorn

 • Dotterbloem
 • Achterhaven
 • Lookwatering
 • Oude Veiling
 • Kaasjeskruid
 • Dokter A.M. van der Poellaan
 • Prins Hendriklaan
 • Hoek Voordijkshoorn / Molenwerf
 • Schoolstraat
 • Voordijkshoorn

 

Hondenbeleid Gemeente Rijswijk 

Gepubliceerd op: 10 juni 2011, laatst aangepast op: 25 januari 2012                                                          Informatiebron:  http://www.rijswijk.nl/welzijn-en-gezondheid/dieren/hondenbeleid-gemeente-rijswijk

Gaat u de hond uitlaten? Op de plattegrond vindt u alle plekken en paden waar honden los mogen lopen. Ook staan er plekken op waar honden niet mogen komen. Daarnaast vindt u informatie over het hondenbeleid van de gemeente. Wie een hond heeft, moet namelijk ook zelf de poep van die hond opruimen. De gemeente vindt dat hondenbezitters hun verantwoordelijkheid daarvoor moeten nemen. Wie een hond heeft, moet ook zelf de poep van die hond opruimen. De gemeente vindt dat hondenbezitters hun verantwoordelijkheid daarvoor moeten nemen. Deze eigen verantwoordelijkheid is een van de uitgangspunten voor het hondenbeleid.

Wat zijn de regels?

 • honden moeten in heel Rijswijk aangelijnd zijn;
 • honden mogen alleen in de daarvoor aangewezen losloopgebieden los lopen
 • honden zijn - ook aangelijnd - verboden op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speel- en ligweiden en barbecueplekken;
 • hondenpoep moet altijd en overal onmiddellijk door de begeleider van de hond worden opgeruimd en die moet ook daarvoor de middelen kunnen laten zien (speciaal daarvoor ontworpen zakjes zijn in dierenwinkels te koop).

Waar laat ik het volle zakje?

De zakjes met poep kunnen in gewone afvalbakken en ondergrondse containers worden gegooid.

Geldt dit ook voor blinde en gehandicapte mensen?

Houders van blindengeleidehonden en zogenoemde hulphonden voor gehandicapten zijn vrijgesteld van de aanlijn- en opruimplicht.

Mensen die aangewezen zijn op een vervoermiddel vanwege hun handicap hoeven de poep van hun hond niet op te ruimen. Ze moeten hun hond wel aangelijnd hebben.

Waar mag mijn hond niet komen?

Honden zijn verboden op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speel- en ligweiden en barbecueplekken. Op de hondenkaart zijn de gebieden waar honden verboden zijn weergegeven. (Speelplekken zijn in deze kaart niet opgenomen)

Waar mag mijn hond los lopen?

Honden mogen loslopen in verschillende parken en groenstroken in Rijswijk. Op de hondenkaart zijn de gebieden te zien waar honden mogen loslopen. Een kopie van de kaart is verkrijgbaar bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis.

Hoeveel boete moet ik betalen als ik word bekeurd?

De inspecteurs Inspectie Openbaar Gebied kunnen een bekeuring geven als zij zien dat een hond losloopt waar dat niet mag of dat de begeleider de hondenpoep niet opruimt. De boetes bedragen:

 • aanwezigheid hond op een plaats waar dat niet mag: 90 euro
 • niet opruimen van hondenpoep: 90 euro
 • loslopen waar dat niet mag: 60 euro
 • geen halsband: 60 euro. 

Waar kan ik een klacht indienen over overlast door honden?

Voor meldingen en klachten over overlast door honden is er het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon (070) 326 19 99. Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

Klachten kunnen ook via het formulier Meldpunt Openbare Ruimte worden ingediend.

 

Werkt het?

Van april tot en met juni 2009 heeft de gemeente het hondenbeleid, zoals beloofd aan de gemeenteraad, geëvalueerd. Deze evaluatie van het hondenbeleid vindt u hier.

 

Waar mogen honden lopen?

Honden mogen loslopen op de volgende groenstroken en gebieden:

1. Groenstrook langs de Ranonkeldreef en de Fresiadreef

2. Groenstrook langs de Schaapweg en de Sammersweg

3. Groenstrook vanaf de Schilp langs de Schaapweg tot de Sir Winston Churchilllaan

4. Park Overvoorde

5. Rechterstrook van de middenberm van de Prinses Beatrixlaan tussen de Van Vredenburchweg en de Generaal Spoorlaan 6. Groenstrook langs de Generaal Spoorlaan vanaf de Minster van den Tempellaan tot de hoek Minister Talmalaan

7. Groenstrook langs het water van de Minister van den Tempellaan

8. Groenstroken langs het water van de Prinses Irenelaan

9. Groenstroken langs het water van de Prinses Margrietsingel

10. Groenstroken langs het water van de Prinses Marijkesingel

11. Park Nieuwvoorde, hoek prinses Beatrixlaan/ Guntersteinweg

12. Park Huis te Lande

13. Groenstroken bij de sportparken langs de Huis te Landelaan bij de gemeentegrens

14. Park Westhof

15. Groenstrook langs de Huis te Landelaan tussen de Generaal Spoorlaan en de ingang naar het zwembad De Put

16. Groenstrook langs de Generaal Swartlaan

17. Groenstrook langs de Sir Winston Churchilllaan tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Volmerlaan, zijde Plaspoelpolder

18. Groenstrook langs de Van Vredenburchweg bij het Von Fisennepark

19. Groenstrook langs de Burgemeester Elsenlaan bij Park den Burg

20. Groenstrook langs de Frans Halskade aan de kant van de kerk

21. Groenstroken in de middenberm van de Jozef Israëlslaan

22. Groenstrook langs de Broekslootkade

23. Groenstrook langs de Nassaukade

24. Groenstroken langs de Huis te Hoornkade en het Jaagpad tot aan de A4

25. Groenstroken langs de Klipperstraat en de Handelskade bij de Algemene Begraafplaats

26. Groenstrook langs de Borderwijkstraat

27. Groenstroken in de middenberm van de Verrijn Stuartlaan

28. Groenstroken in de middenberm van de Diepenhorstlaan tussen de Treubstraat en de Verrijn Stuartlaan

29. Groenstrook langs de Klaroenstraat

30. Groenstroken langs het water van de Admiraal Helfrichsingel

31. Groenstrook langs de Harpsingel tussen de Fagotstraat en de Admiraal Helfrichsingel

32. Groenstrook langs weerszijden van de Paukensingel uitgezonderd het deel tussen de Banjostraat en de Mandolinestraat 33. Wilhelminapark tussen de A4, het Ir. H.A. Haitsmapad, het Cananefatenpad, de Bosgang

34. Groenstrook langs de singel op de Wethouder Brederodelaan

35. Groenstroken langs de singel van de Dr. H.J. van Mooklaan

36. Groenstroken langs de singels van de Dr. H.J. van Mooklaan/ Johanna Westerdijkstraat

37. Bermen langs het pad vanaf de Eikelenburglaan evenwijdig aan de Endehoekseweg

38. Hoekpolderpark

39. Wilhelminapark: het hele gebied onder de Zweth

40. Het Elsenburgerbos

41. Groenstroken langs de Lange Kleiweg

42. Groenstroken langs de Zwaluwsingel

 

Honden zijn verboden:

Op alle kinderspeelplaatsen, zandbakken, speel- en ligweiden en barbecueplekken

A. Natuur- en recreatiepark Het Stadslandschap

B. Alle speel- ligweiden in het Wilhelminapark

C. De speelweiden in het Elsenburgerbos

D. Alle speel- en ligweiden in het Hoekpolderpark

E. Het speelveld en de boomgaard in het Park Steenvoorde

F. Het speelveld in Park de Voorde

G. De dierenweide in Park Overvoorde

H. Het speelveldje in Park den Burg

J. Het gebied rond de naald in het Rijswijkse Bos

K. Het middengebied van het park aan de Cederlaan

 

Honden Uitlaat Regels Gemeente Zoetermeer 

Gemeente Zoetermeer; Gepubliceerd op 19-05-2010

Informatiebron; http://www.zoetermeer.nl/sport-vrije-tijd/hondenuitlaatregels_42061/

 

Waar moet u rekening mee houden als u uw hond uitlaat? Waar mag de hond loslopen en waar niet? Waar mogen honden niet komen? En hoe zit het met opruimen van hondenpoep? 

HondenkaartDe antwoorden op deze vragen en alle regels rond het uitlaten van honden zijn te vinden op de Hondenkaart.

U kunt de Hondenkaart afhalen bij uw wijkpost of u kunt de Hondenkaart downloaden.

Hondenkaart Oosterheem vastgesteld

De gemeente heeft de nieuwe hondenkaart voor de wijk Oosterheem vastgesteld. De tussentijds aangepaste hondenkaart is tot stand gekomen met de inbreng van bewoners van Oosterheem. Zij konden hierover hun mening geven en voorstellen doen. De hondenkaart Oosterheem is te bekijken op de wijkpost Oosterheem. Ook kunt u de kaart hier downloaden.