De Vier Voetige Bende

Naam
E-mail adres en mobiel nummer
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld

Hondenbelasting Gemeente Delft

Informatiebron:http://www.delft.nl/Inwoners/Gemeenteloket/Belastingen_en_heffingen/Welke_belastingen_zijn_er/Belastingen_voor_inwoners

Hondenbelasting

In Delft hoeft u geen hondenbelasting te betalen als u eigenaar bent van een hond. Wel zijn er regels voor het uitlaten van uw hond.

 

Hondenbelasting Gemeente Midden-Delfland

Informatiebron; http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/producten-diensten_41095/product/hondenbelasting_435.html

De gemeente Midden-Delfland heft geen hondenbelasting.

 

Hondenbelasting Gemeente Den Haag

Gepubliceerd: 14 februari 2012 Laatste wijziging: 27 februari 2012

Informatiebron: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Hondenbelasting-3.htm

Wat is het?

Heeft u als inwoner van de gemeente een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. De belasting is hoger als u meer honden heeft.

Het maakt niet uit of de hond groot of klein is. U betaalt ook als uw hond nooit buiten komt. De gemeente gebruikt de opbrengsten van de hondenbelasting om de stad leefbaar te houden.

Controle

De gemeente controleert of u een hond heeft. Controleurs komen in de hele stad bij mensen aan de deur, om te kijken of er een hond is waarvoor nog geen belasting wordt betaald. Als dat het geval is, moet u alsnog aangifte hondenbelasting doen.

Tarieven 2012

De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven vast. Het tarief voor de 1e hond is lager dan dat voor de 2e en 3e hond.

Hond

Bedrag 2012

Berekening bedrag per jaar

1e hond

€ 111,96

€ 111,96

2e hond

€ 175,44

€ 111,96 + € 175,44 = 287,40

3e hond en meer

€ 222,48

€ 111,96 + € 175,44 + € 222,48 = € 509,88

* Voor elke volgende hond betaalt u € 222,48 extra

Als u geregistreerd bent bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied, betaalt u een speciaal kenneltarief van € 332,52.

Hoe doe ik aangifte hondenbelasting?

Als u een hond neemt, moet u dit zelf binnen 14 dagen aangeven. Als u dat nog niet heeft gedaan kunt u dat alsnog doen maar krijgt u wel een boete.

 • Met uw DigiD kunt u digitaal aangifte doen.

Hondenbelasting aangeven

 • Heeft u geen DigiD? Vul het formulier in, print het en stuur het naar Belastingzaken.

Vervolgens krijgt u het aanslagbiljet met de hondenbelasting elk jaar samen met een toelichting en een reactieformulier. Dat gebeurt meestal in de 2e helft van januari. Neemt u later in het jaar een hond? Dan krijgt u het aanslagbiljet op een ander moment.

Betalen van hondenbelasting

Voor hondenbelasting geldt 1 betalingstermijn van 2 maanden. Kijk op betalen van Gemeentelijke belastingen voor de betaalmogeljkheden. Als u niet op tijd betaalt of niet op tijd aangifte doet, krijgt u een boete.

Kunt u de hondenbelasting niet betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een kwijtschelding.

Ontheffing en bezwaar

Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de hondenbelasting die u teveel heeft betaald terug. Dit heet ontheffing. Als u het niet eens bent met de aanslag voor hondenbelasting, kunt u bezwaar maken. Ook wanneer u denkt dat u onterecht een boete heeft gekregen, kunt u bezwaar maken. Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

 

Hondenbelasting Gemeente Rijswijk

Gepubliceerd op: 09 maart 2011, laatst aangepast op: 20 februari 2012

Informatiebron; http://www.rijswijk.nl/welzijn-en-gezondheid/dieren/hondenbelasting

Ieder huishouden dat een of meerdere honden heeft moet hondenbelasting betalen.

Binnen een gezin is de persoon die de aanslag voor de gemeentebelasting krijgt, verplicht om de hondenbelasting te betalen. Ook als deze persoon niet zelf de eigenaar van de hond is.

Hondenbelasting 2012:

 1. 1.    voor de eerste hond: € 52,92;
 2. 2.    voor de tweede hond: € 105,84;
 3. 3.    voor de derde en volgende hond: € 211,68.

De belasting voor honden die in kennels worden gehouden is € 158,88 per kennel.

Terugbetaling

De gemeente betaalt alleen met terugwerkende kracht hondenbelasting terug. Dit tot een maximum van drie jaar. U kunt wijzigingen in uw situatie op twee manieren doorgeven

 • Geef de verandering digitaal door.
 • Geef de wijziging persoonlijk door.
 • dat de hond is overleden
 • is weggegeven aan iemand anders
 • verkocht is aan iemand anders.

U krijgt alleen geld terug als u een bewijs meestuurt/meeneemt:

Verordening

De verordening Hondenbelasting 2012 vindt u hier.

 

Hondenbelasting Gemeente Zoetermeer

Informatiebron; http://www.zoetermeer.nl/digitale-balie/digitale-balie_41335/product/hondenbelasting_313.html

 • Samenvatting

Als u houder bent van een hond moet u zelf aangifte te doen bij de gemeente. Dat kan digitaal, met het formulier hondenbelasting. Het afmelden van een hond kan ook digitaal met het formulier Hondenbelasting, aangifte met Digid. Wij ontvangen graag een bewijs van u dat de hond is overleden (bijvoorbeeld een verklaring van de dierenarts) of dat de hond door een ander wordt gehouden ( het adres van die persoon).

 • Voorwaarden

Als u bij aanvang of in de loop van het belastingjaar één of meerdere honden in uw bezit of ter verzorging (langer dan 3 maanden) heeft, bent u belastingplichtig voor de hondenbelasting.

Als u één of meer honden houdt, moet u dit altijd melden aan de gemeente. De gemeente zal u hiervoor een aanslag sturen.

De gemeente maakt een uitzondering voor politiehonden en blindengeleidehonden. Voor deze honden hoeft u geen belasting te betalen.

 • Gang van zaken

Aangifte Als u houder bent van een hond dient u zelf aangifte te doen bij de gemeente.

Controle Jaarlijks laat Gemeente Zoetermeer een hondencontrole uitvoeren. Hierbij wordt gecontroleerd op welk adres een hond aanwezig is. Indien tijdens de controle niemand thuis is zal de hondencontroleur een aangifteformulier en retourenvelop achterlaten. Indien u dit formulier heeft ontvangen dient u dit formulier binnen twee weken ingevuld terug te zenden. Doet u dit niet, dan stuurt de gemeente een aanslag. Maar dan bepaalt zij zelf de datum waarop u de hond vermoedelijk in uw bezit heeft gekregen.

De aanslag Uw aanslag hondenbelasting staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Zie voor de regels van betalen op www.zoetermeer.nl/belastingen onder 'Betalen en kwijtschelden.

Bezwaar of verzoek Als u van mening bent dat uw aanslag niet juist is, dan kunt u een bezwaar/verzoekschrift digitaal indienen via Mijn Zoetermeer. Het moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij ons binnen zijn gekomen.

Kwijtschelding Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau kan het zijn dat u niet voldoende geld heeft om de belastingaanslag van de gemeente te betalen. Dan is het handig om kwijtschelding aan te vragen. Daar is een standaardformulier en een zelftest voor. Kijk hiervoor en voor meer uitgebreide informatie op www.zoetermeer.nl/belastingen onder Betalen en kwijtschelden. Kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de eerste hond.

 

 • Kosten

Tarieven

Aantal honden

   

2012

Eerste Hond

   

€ 60,15

Tweede hond

   

€ 89,81

Derde e.v. hond

   

€ 119,73

Kennel

   

€ 149,55

 

 • Achtergrond

De gemeenteraad stelt jaarlijks de hondenbelasting-verordening vast. De verordening kunt u raadplegen op www.zoetermeer.nl/belastingen onder Regelgeving.

 • Tips

Bewijs bij bezwaar of verzoek tot ontheffing Als u van mening bent dat u ten onrechte een aanslag heeft ontvangen of dat u recht heeft op ontheffing, is het raadzaam om bij uw bezwaar of verzoek tot ontheffing bewijs mee te sturen. Is uw hond bijvoorbeeld overleden dan is het verplicht om een verklaring van de dierenarts mee te sturen.

Hondenkaart U kunt bij de afdeling Belastingen een hondenkaart opvragen. De hondenkaart geeft de spelregels aan voor het uitlaten van honden in de stad, informatie over hondenbelasting, wijkposten en overige nuttige informatie. De hondenkaart is gratis.

Tijdigheid van de aangifte Als u een aangifteformulier hondenbelasting heeft ontvangen dan bent u wettelijk verplicht om het aangifteformulier binnen twee weken na dagtekening van de uitnodiging terug te sturen naar de gemeente.

 

Hondenbelasting Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Pijnacker-Nootdorp; Gepubliceerd op 22-09-2010

Informatiebron; http://www.pijnacker-nootdorp.nl/253/Hondenbelasting

Iedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Het maakt voor de hondenbelasting geen verschil of uw hond groot of klein is en of hij wel of niet op straat komt.

Degene die de hond houdt is de belastingplichtige. Meestal is dat de eigenaar, maar het kan ook de verzorger zijn, die geen eigenaar van de hond is. Als in een gezin meerdere honden zijn, wordt één gezinslid als houder aangemerkt. Ook een bedrijf kan houder van een hond zijn, bijvoorbeeld een waakhond.

De hondenbelasting is in beginsel een algemene belasting waardoor de gemeente eigen inkomsten verwerft. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen de heffing van hondenbelasting en bepaalde aanwijsbare gemeentelijke diensten. Toch gebruikt de gemeente een gedeelte van de opbrengst voor de bekostiging van hondenuitlaat plaatsen, het verwijderen van hondenpoep en dergelijke.

Wat moet ik betalen?

U wordt belast naar het aantal honden dat u houdt.

Belastingsoort              Maatstaf                                Tarief

Hondenbelasting              Eerste Hond                             €58,20

Hondenbelasting             Tweede Hond                            €79,08

Hondenbelasting             Iedere hond meer dan twee        €103,68

Hondenbelasting             Kenneltarief                               €142,80

Hoe geef ik mijn hond aan?

U kunt uw hond(en) aangeven via het digitale formulier in de productencatalogus.

Wat moet ik doen als ik geen hond meer heb?

Als u geen houder meer bent van een hond (bijvoorbeeld als uw hond is overleden), dan vult u het digitale formulier in de productencatalogus in. Als u al een aanslag voor het hele jaar heeft gekregen, dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van belasting voor het aantal volle kalendermaanden van het jaar dat u geen houder meer bent. U krijgt daar schriftelijk bericht van.

Ik ben verhuisd naar een andere gemeente. Kom ik in aanmerking voor teruggaaf?

Als u al een aanslag voor het hele jaar heeft gekregen, dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van belasting voor het aantal volle kalendermaanden van het jaar dat u niet meer in de gemeente woont. Naar aanleiding van de verhuisdatum in de bevolkingsadministratie krijgt u schriftelijk bericht van de teruggaaf. Laat u daarom tijdig inschrijven in uw nieuwe gemeente. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen voor teruggaaf.

Ik ben het niet eens met de aanslag hondenbelasting. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting die de gemeente aan u heeft opgelegd, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar aantekenen.