De Vier Voetige Bende

Naam
E-mail adres en mobiel nummer
Opmerkingen
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden.

Met het ondertekenen van De Vier Voetige Bende Overeenkomst en bij het betalen van een factuur gaat u per direct automatisch akkoord met de geldende algemene voorwaarden zoals deze staan vermeld op de website www.deviervoetigebende.nl, welke tussentijds door De Vier Voetige Bende altijd kunnen worden gewijzigd, waarbij elke eigenaar altijd  tot 3 maanden de tijd heeft om af te zien van de gesloten overeenkomst. Dit dient de eigenaar dan binnen de gestelde termijn schriftelijk kenbaar te maken aan De Vier Voetige Bende, doet hij/zij dit niet dan gelden de nieuwe algemene voorwaarden voor onbepaalde tijd. Alle vermelden tarieven zijn incl. BTW.

 

Rechten en plichten eigenaar hond(en)

 

 • De eigenaar dient zelf te zorgen voor een deugdelijke dierverzekering dan wel een goed dekkende WA-verzekering te hebben waaronder het huisdier valt (het polisnummer moet ingevuld worden op de overeenkomst en het polisblad wordt bijvoorkeur deze laten zien tijdens het intakegesprek, welke dan zo nodig gekopieerd kan worden en bijgevoegd aan de getekende overeenkomst welke in het archief van De Vier Voetige Bende wordt opgenomen, bij eventuele wijzigingen is wenselijk deze opnieuw te verstrekken dan wel de nieuwe polisnummers door te geven). Bij het niet hebben van een dergelijke verzekering dient de eigenaar een bankafschrift te kunnen overleggen met een minimaal beschikbaar bedrag erop van €500,- welke ingeval van een incident beschikbaar is om eventueel veroorzaakte kosten te kunnen vergoeden;
 • De eigenaar blijft ten allen tijden aansprakelijk voor de daden van zijn/haar dier/hond(en), ook bij eventuele boetes en bekeuringen die ten gevolgen van de onvoldoende gehoorzaamheid van het dier/hond(en) worden ontvangen en schade die toegebracht wordt aan derden: mensen en of andere dieren, materialen, huis of ook de eigendommen van De Vier Voetige Bende;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) zorgt voor een in goede gezondheidverkerend dier-en/hond(en),  zorg te dragen voor de jaarlijkse inentingen tegen o.a. Hondenziekte, Weil, Parvo, Hepatitis, eventueel ook Kennelhoest en Para-influenza (het inentingsboekje dient altijd overlegd te kunnen worden tijdens een/het (intake)gesprek een kopie kan worden bewaard bij de overeenkomst), bij twijfel aan de gezondheid van het dier-en/hond(en) kunnen deze om die reden niet toegelaten worden, eventuele afgenomen opvang komt dan te vervallen, restitutie van gelden is niet mogelijk. enkel afzegging die minimaal 24 uur vooraf gedaan zijn geldt voor dat deze te ruilen is, waarbij dan een ruiltarief gerekend wordt,  enkel na een gezondheidsverklaring van de dierenarts kan het dier wederom mee met De Vier Voetige Bende;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen of levert deze aan om het dier/hond(en) mee te kunnen laten behandelen of geeft deze behandeling uithanden aan De Vier Voetige Bende, wat tot gevolg heeft dat de kosten voor de behandeling in rekening gebracht worden en dat er op die dagen dat er behandeld moet worden volgens het schema, opvang plaats vindt bij De Vier Voetige Bende om dit te kunnen realiseren;
 • Het dier/hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden, dieren en mensen, bij twijfel en zeker vooraf gaand aan een opvang dan wel een overnachtingen zal dit middels een verplichte proefdag of nacht getoetst worden, de kosten hiervan worden in rekening gebracht en de noodzakelijkheid hiervan wordt ten alle tijden door De Vier Voetige Bende bepaald;
 • Honden puppy’s mogen alleen mee vanaf minimaal 12 weken en zullen nooit langer dan een 6 uur aanwezig kunnen zijn  tot zij goed genoeg ontwikkeld zijn om langer mee te kunnen en in de groep kunnen verblijven wat altijd  in overleg besloten wordt;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) accepteert, dat het dier/hond(en) eventueel bij het ophalen dan wel bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor (legt handdoeken klaar, zet een bench neer of wijst een afgesloten ruimte aan), honden kunnen desgewenst gewassen worden door De Vier Voetige Bende, kosten hiervoor zullen dan achteraf in rekening gebracht worden en of middels een waskaart;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) zorgt, dat het dier/hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip gebracht worden dan wel aanwezig en bereikbaar zijn wanneer de afspraak is dat deze worden opgehaald, zo niet dan wordt de oppasafspraak gewoon doorberekend;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) draagt zorg ervoor om het dier/hond(en) tijdig te brengen of op te halen dan wel beschikbaar te laten zijn op het afgesproken opvang adres en of anders afgesproken plaats en bij vertraging neemt de eigenaar tijdig telefonisch contact op met De Vier Voetige Bende of stuurt tijdig een sms bericht; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De eigenaar van het dier/hond(en) draagt zorg voor een deugdelijke halsband en riem waaraan eventueel een penning van De Vier Voetige Bende aan bevestigd kan worden gedurende de opvang anders krijgt de hond deze van De Vier Voetige Bende te leen. Wanneer tuigjes, snuitjes, muilkorven, gentle-leaders,  anti-blafbanden, teletac ed. noodzakelijk geacht worden dient de eigenaar deze na overleg beschikbaar te stellen voor gebruik tijdens de opvang door De Vier Voetige Bende, de bende gebruikt de materialen op aanwijzingen van de eigenaren en is verder is niet verantwoordelijk voor beschadigingen dan wel technische gebreken en of mankementen die het materiaal op loopt tijdens het verblijf in de dagopvang. Verder kunnen materialen beschikbaar gesteld worden door De Vier Voetige Bende en wordt borg en mogelijke kosten van gebruik bij de eigenaren thuis in de overeenkomst opgenomen en afgetekend. De eigenaar is verantwoordelijk voor deze bende materialen en mogen enkel onder hun toezicht gebruikt worden, eventuele kosten ten gevolgen van beschadigingen, mankementen ontstaan door onzorgvuldig handelen/gebruiken van deze materialen worden in rekening gebracht wanneer deze tijdens het gebruik zijn oplopen/ontstaan, uitgezonderd zijn technische mankementen die onder garantie vallen van de materialen, welke dan direct aan de bende gemeld dienen te worden zodat deze garantie bij de leverancier dan wel producent van de materialen verhaald kan gaan worden;
 • Het dier/hond(en) worden vanwege pedagogische, psychische en milieu bewuste overtuigingen bijvoorkeur zoveel als mogelijk  te voet en of per fiets uitgelaten in diverse hiertoe speciaal aangewezen en toegestane natuur- , uitlaat- en losloop-gebieden in de regio. Ophalen en brengen door De Vier Voetige Bende kan tevens met de hiertoe speciaal ingerichte bestelbus plaatsvinden op afspraak en hiervoor zullen kilometer kosten vergoeding in rekening gebracht worden. De bus is hiervoor volledig naar behoren en volgens de geldende voorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, Transport- en Autoverzekering van De Vier Voetige Bende is ingericht en uitgerust. De eigenaar is hiermee akkoord bij het ondertekenen van de overeenkomst en of gaat hiermee akkoord bij het voldoen van de betaling van de offerte factuur;
 • Tevens zijn/haar dier/hond(en) hierin getraind of dit wordt als leerdoel op de overeenkomst omschreven en kan hiervoor extra kosten gerekend worden om dit doel te behalen;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) machtigt De Vier Voetige Bende om zo nodig op kosten van de eigenaar van het dier/hond(en), medische zorg te verlenen/geven, indien De Vier Voetige Bende dit noodzakelijk acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep onvermijdelijk is, zal naast de dierenarts/zorgverlener zo ook De Vier Voetige Bende eerst contact met de eigenaar van het dier/hond(en) dan wel de Partner dan wel het Noodnummer zoals vermeld op de overeenkomst altijd trachten op te nemen dan wel te raadplegen voor overleg;
 • De Vier Voetige Bende is niet aansprakelijk te stellen voor enige verwondingen, ziektes, infecties, kreupelheid  of verlies van het dier/hond(en), maar zal bij alle eventualiteiten zo snel en volledig mogelijk de eigenaren van de bevindingen op de hoogte stellen en hier over zelf adviseren, EHBO en zorg verlenen en of eventuele noodzakelijke maatregelen treffen ten behoeven van het welzijn van het dier/hond(en) en de dichtst bijzijnde, als mogelijk de eigen Dierenarts inlichten dan wel assistentie van een collega Dierenartsen uit de regio inschakelen of Dieren Ambulance De Wijs om assistentie vragen ter plaatsem;
 • De eigenaar van het dier/hond(en) dient tijdens de oppastijden/perioden altijd  minimaal telefonisch/digitaal bereikbaar te zijn voor De Vier Voetige Bende, of een Noodnummer op te geven in geval er overleg gepleegd moet worden, bij geen gehoor is de eigenaar akkoord met alle beslissingen die De Vier Voetige Bende neemt in het belang van het welzijn van de individuele hond en de dagopvang groep, het doel is het welzijn van beide zo optimaal mogelijk na te streven en alles hier toe in te zetten wat haalbaar en realistisch is op dat moment;
 • Bij het onverwacht komen te overlijden van het dier/hond, blijven eventuele afgenomen diensten en services beschikbaar voor wanneer men eventueel wederom een dier/hond zal aanschaffen, restitutie van betaalde bedragen is niet vanzelfsprekend, maar in overleg wel bespreekbaar. Tevens kan men deze gelden doneren en worden deze gelden om gezet in vrijwilligers wandelingen/ werkdagen met de honden die verzorgd worden bij een charitatieve instelling die hierbij gebaad is welke niet vooraf vast ligt.
 • Annuleren van een oppasdatum kan altijd, maar vast gelegde data geldt dat deze, bij voorkeur een week van tevoren door gegeven worden en in noodgevallen uiterlijk, maar toch zeker minimaal 24 uur van tevoren (door de week niet later dan 21 uur in de avond en in het weekend het liefst uiterlijk op zaterdag avond op zijn laatst ook 21 uur) uitzonderingen en zeer dwingende situaties, ziekten en overmacht daargelaten. Voor elke ruiling van een eerder bevestigde datum wordt een ruil tarief in rekening gebracht. Wanneer wijzigingen niet tijdig worden gemeld, worden alle geplande data volledig in rekening gebracht. Eventuele wijzigingen of ruilingen in het oppasschema kunnen echt alleen gerealiseerd worden na tijdig overleg (bij voorkeur een week van te voren en in noodgevallen 24 uur vooraf, door de week niet later dan 21 uur in de avond en in het weekend het liefst op zaterdag niet later dag 21 uur). Ruilingen zijn altijd alleen mogelijk wanneer hier toe ruimte en plaats is  en in de bestaande planning past o.b.v. het beschikbaarheid overzicht dat (twee) jaarlijks gecommuniceerd wordt en ook altijd op basis van de eerder gemaakte en al  bestaande afspraken. Het doorgeven van wijzigingen of ruilaanvragen dienen bij voorkeur schriftelijk, per E-mail, SMS dan wel Whatsapp te gebeuren, voor elke wijziging/ruiling zal een ruiltarief achteraf in rekening gebracht worden;
 • Het annuleren van geboekte logeermomenten en opvangvakanties kan enkel en altijd alleen zonder kosten geschieden uiterlijk 8 dagen van te voren, op de 7de dag worden 40% van de kosten in rekening gebracht, bij de 6de dag 50%, bij de 5de 60%, bij de 4de 70%,  bij de 3de 80%, bij de 2de 90% en bij één dag van te voren wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.  Deze wijzigingen betreffende logeer/oppas vakanties kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te gebeuren;
 • De klant geeft eventuele eigen vakanties zo vroeg mogelijk door, maar minimaal toch een week van te voren, voor deze  ruiling van data wordt een ruiltarief gerekend;

 

 • Alle betaling, facturen, borgkosten kunnen digitaal dan wel direct middels een ING Betaalverzoek dan wel per post verstuurd worden en dienen bij voorkeur digitaal overgemaakt te worden of direct voorafgaand aan de opvang, logeren,Work Lecture,  Coaching , Workshops, of bij het lenen en of huren van materialen, volgen van een Cursus, Bende Wandeling of hondenwasdagen en zo meer contant te worden voldaan. Uiterlijk dienen de facturen toch zeker binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te worden. Pas na ontvangst van betaling van de facturen betreffende de Coaching gesprekken of de individuele Workshops of te volgen cursussen zal het Coaching verslag en of de gemaakte opnamen, les/naslagmateriaal worden uitgedeeld en of toe gezonden per mail en of post. De facturen betreffende de 10x/20x Day Care Strippenkaarten dan wel speciale individuele aanbiedingen en acties, dienen altijd vooraf betaald te worden, waarvoor men of vaste data bespreekt waarbij de kaart bewaard wordt bij De Vier Voetige Bende, men heeft hiermee voorrang bij het reserveren op alle losse opvang aanvragers wel altijd naar gelang de beschikbaarheid in de bestaande planning. Deze 10x/20x Day Care Strippenkaart is voor bepaalde tijd geldig welke minimaal een jaar is vanaf de datum van betaling. De geldigheid van de strippenkaart voor de betreffende uren staan op de factuur vermeld welke samen met het beschikbaarheid overzicht (twee maal) per jaar verstrekt wordt digitaal en of op verzoek uit geprint aangeleverd kan worden.  Alle bedragen dienen overgemaakt  te worden op bankrekening van de eigenaar van De Vier Voetige Bende. Het (IBAN) rekening nummer is NL75 INGB 0008 9623 43  (ING 8962343)  t.a.v. D.H.A.E. Lutz. Bij het betalen van de factuur gaat men direct akkoord met de geldende algemene voorwaarden zoals deze gepubliceerd staan op de website dan wel digitaal per mail dan wel handmatig zijn uitgedeeld. Indien de eigenaar van het dier/hond(en) niet tijdig en conform de eerder genoemde algemene voorwaarden annuleert, zal De Vier Voetige Bende het volledige bedragen voor de afgesproken service in rekening brengen en of deze met de op de 10x/20x Day Care Strippenkaart verrekenen inclusief eventuele verhogingen of eventuele incasso/administratie kosten;
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na de14 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 30 dagen volgt  een verhoging van 40% van het totale bedrag inclusief de eerdere verhoging. Er is altijd een mogelijkheid om betalingsafspraken te maken betreffende verschuldigde bedragen. Laat dit niet na en voorkom de verhogingen. 

 

Rechten en plichten De Vier Voetige Bende

 • Het dier/hond(en) wordt zoveel als mogelijk is op de afgesproken tijden gebracht worden op het afgesproken adres of locatie (van deze tijden kan altijd afgeweken worden i.v.m. wisselende oppasschema’s en/of i.v.m. individuele afspraken en kan tevens beïnvloed worden door weer & verkeer)  De dieren/hond(en) kunnen door de eigenaren gebracht worden in principe tussen 8 en 10 uur in de ochtend op het woonadres van De Vier Voetige Bende eigenaresse aan de achterzijde van het Westeinde 14, 2613 VT te Delft. De dieren/hond(en)kunnen enkel op afspraak tegen betaling van een kilometer tarief na 10 uur door De Vier Voetige Bende op het woonadres van de eigenaren van de dieren/hond(en) opgehaald met een enkel voor dit doel uitsluitend bestemde en verstrekte huissleutel welke zorgvuldig in een kluis bewaard wordt en waarvoor men ook op de overeenkomst getekend heeft, bij terug gave tekent men hier wederom voor;
 • De Vier Voetige Bende laat het dier/hond(en) verschillende keren gedurende een oppasdag uit en of verblijft  bij (zeer) gunstige weersomstandigheden langere tijd op een daartoe geëigende en officiële ingerichte, aangegeven, bestemde losloop buitenplaats en of natuurgebied in de regio en of elders binnen in Nederland;
 • De Vier Voetige Bende is nooit op enigerlei wijze ooit aan te merken als bezitter of eigenaar van het dier/hond(en);
 • De Vier Voetige Bende heeft het recht het dier/hond(en) los te laten lopen, tenzij vooraf nadrukkelijk anders is afgesproken, wat dan teven ertoe kan leiden dat de hond niet in de dagopvang groep kan verblijven;
 • De Vier Voetige Bende is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan en of door het dier/hond(en). Eventuele kosten  van medische zorg en schade aan bezittingen van en of De Vier Voetige Bende en of derden worden op de eigenaar van het dier/hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is welke  dier/hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen eventuele eigenaren van de honden, getroffenen verdeeld, middels de verzekeringsgegevens/polisnummer, of van de rekening van de afschrift met de €500,- erop,  welke op/in de overeenkomst is opgegeven en of tevens via de in kopie verstrekte verzekeringsgegevens/afschrift worden dan uitgewisseld met de getroffenen;
 • De Vier Voetige Bende is niet aansprakelijk voor schade in of aan de woning/inboedel van de eigenaar door een nat/vies dier/hond(en). De Vier Voetige Bende zal het dier/hond(en) zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen (handdoeken, bench of afgesloten ruimte), de bende kan de hond na betaling van een waskaart tevens alvorens thuis te brengen eerst wassen, dit zal dan in overleg per sms/whatsapp/telefoon gedaan worden;
 • De Vier Voetige Bende is niet aansprakelijk voor schade/inbraak in de woning, tenzij onomstotelijk vast gesteld kan worden en juridisch aantoonbaar gemaakt kan worden dat het gebeuren direct te wijten is aan misbruik door de aan De Vier Voetige Bende ter beschikking gestelde sleutel van de woning van de eigenaren, adresgegevens van de eigenaren en de sleutels worden afzonderlijk bewaard;
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) dan wel de dichtst bijzijnde dan wel de eigen dierenarts van de eigenaar ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het dier/hond(en) ook als er geen contact is geweest, maar de zorg wel strikt noodzakelijk is worden alle gemaakte kosten inclusief kilometer kosten in rekening gebracht;
 • De Vier Voetige Bende behoudt zich het recht voor dieren/hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag en of gedragingen jegens anderen, mensen en of dieren/hond(en), het welzijn van de gehele dagopvang groep gaat boven het individu;

 

 • De Vier Voetige Bende behoudt zich het recht voor het dier/hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt of het vermoeden bestaat dat het dier/hond(en) ziek is en of een besmettelijke ziekte heeft, loops is of anderszins niet in orde is en niet normaal kan functioneren in de dagopvanggroep (ongecastreerde reuen kunnen vanwege het hormonaal/ dominante gedrag (dominantie plasjes in huis) en of onbedwingbare neigingen en rijgedragingen te vertonen eveneens uitgesloten worden);
 • De Vier Voetige Bende behoudt zich het recht voor het dier/hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze dieren/hond(en) niet ontspannen, harmonieus kunnen functioneren en een gevaar kunnen opleveren voor andere, aan haar onder haar hoede gestelde honden, dieren of anderen bekenden of onbekenden personen;
 • De Vier Voetige Bende behoudt zich het recht voor dieren/honden te weigeren indien het dier/hond(en) gedrag heeft of ontwikkelt, die het dier/hond(en) ongeschikt maken voor het oppassen en uitlaten in groepsverband;

 

 

 • Bij herhaaldelijke schending van de overeengekomen Algemene Voorwaarden door de eigenaar van het dier/hond(en), behoudt De Vier Voetige Bende zich het recht om de overeenkomst per direct en met onmiddellijk ingang te ontbinden,  zonder mogelijkheden op restitutie van al vooruit betaalde gelden of afgesproken data of afgesproken diensten of afgenomen producten. De eigenaren zullen zo mogelijk eerst tot twee maal toe mondeling dan wel schriftelijk benaderd worden om de situatie te bespreken, maar bij uitblijven van verbetering behoudt De Vier Voetige Bende zich het recht tot het per direct en met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden zonder verdere toelichting;
 • Annuleringen door De Vier Voetige Bende geschiedt in principe een week van tevoren en in noodgevallen bijvoorkeur minimaal 24 uur van tevoren, uitzonderingen en zeer dwingende situaties, ziekte  en overmacht daargelaten.
 • De Vier Voetige Bende behoudt zich het recht om de opvang tijdelijk op te schorten i.v.m. studie/cursus/stage en of andere afspraken en vrije of vakantiedagen. Uiteraard zal dit zoveel als mogelijk tijdig en uiterlijk een week van te voren worden doorgegeven en gemeld aan de aanvragers.
 • De Vier Voetige Bende, heeft het recht om eventueel beeld, geluid of film opnamen/materiaal van de honden/dieren en/of de eigenaren/verzorgers tijdens alle aangeboden, georganiseerd of afgesproken activiteiten door en van de aanwezige personen en dier(en)/hond(en), de bende te maken en eventueel op een later moment als voorbeeld/promotie en of cursus materiaal vrij te kunnen gebruiken. De Vier Voetige Bende maakt eveneens gebruik van multimedia en internet mogelijkheden om te communiceren; bijvoorbeeld via Facebook. Mocht men hiermee niet akkoord gaan dan zal men dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan de bende op de overeenkomst dan wel schriftelijk per mail of post voorafgaande aan een activiteit van de bende. Beeld materiaal van mensen zullen altijd zonder persoonlijke gegevens vermeld worden. Bij het ondertekenen van de overeenkomst gaat men hier in principe volledig mee akkoord en stem in met deze middelen van communicatie en verspreiding van informatie. De Bende tracht zoveel als realistisch mogelijk is privé gegevens te bewaken en zal deze zeker niet zonder overleg of doelbewust verstrekken aan derden.

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via:

M: (06) 19 19 22 20  E:daan@deviervoetigebende.nl  A: Westeinde 14, 2613VT Delft

24/7 E-mail, SMS of WHATSAPP Telefonisch Bereikbaar op: Di Wo Vr 08-10 & 17-21uur

Kvk:57953120 BTW nr:NL179445480B01  IBAN Rek.nr.: NL75 INGB 0008 9623 43